Termeni şi condiţii

Bine aţi venit pe site-ul www.euromaster.ro. Prin accesarea acestui site acceptaţi dispoziţiile prezentului aviz juridic. Vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţiile de mai jos.

Copyright

Conţinutul acestui site (în special datele, informaţiile, ilustraţiile, logo-urile, mărcile etc.) este protejat de dreptul de autor şi de alte drepturi de proprietate intelectuală. Orice copie, reproducere, difuzare, integrală sau parţială, a conţinutului site-ului, prin orice procedeu, este ilegală, cu excepţia unei singure copii pe un singur calculator destinat unei utilizări exclusiv personale. Elementele prezentate în acest site pot fi modificate fără preaviz şi sunt puse la dispoziţie fără garanţii, exprese sau implicite, de nicio natură şi nu pot da dreptul la niciun tip de despăgubire. Utilizatorului acestui site îi revine sarcina de a lua toate măsurile necesare pentru a-şi proteja datele şi/sau softurile de eventuale contaminări cu viruşi care circulă în reţeaua de internet.

Copyright © 2010 - 2012 - Eurodrive Services and Distribution N.V. Toate drepturile rezervate. 

 

AVIZ JURIDIC

Articolul 1: Obiect

Prezentul aviz are drept obiect definirea modalităţilor prin care Eurodrive Services and Distribution N.V., o societate pe acţiuni de origine olandeză, inregistrata si functionand in conformitate cu legislatia olandeza, avand sediul comercial in Huub van Doorneweg 2, 5151 DT Drunen, Olanda, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Camera de Comert din Brabant sub Nr. 33224954, actionar majoritar al societatii Euromaster Tyre & Services Romania SA, o societate pe actiuni din Romania, inregistrata si functionand conform legislatiei romane, avand sediul in Voluntari, Ilfov, Sos. Bucuresti Nord, nr. 10,Global City Business Park, Cladirea O11, Etaj 4, Camera 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J23/2380/07.08.2013, Cod Unic de Înregistrare 25872595 („EUROMASTER”), capital social subscris si varsat 4.300.000 lei pune la dispoziţia utilizatorilor de internet site-ul www.euromaster.ro şi condiţiile în care utilizatorii de internet accesează şi utilizează acest site. Orice conectare la site-ul www.euromaster.ro se face sub rezerva respectării prezentului aviz juridic în legătură cu care EUROMASTER îşi rezervă dreptul de a-l modifica sau actualiza în orice moment şi fără preaviz. Accesarea şi utilizarea site-ului www.euromaster.ro antrenează adeziunea dumneavoastră la acest aviz juridic. În cazul în care nu sunteţi de acord cu clauzele expuse în continuare, vă recomandăm să nu utilizaţi acest site.

Articolul 2: Accesarea serviciului

Serviciul poate fi accesat 24 de ore din 24, 7 zile din 7, exceptând cazurile de forţă majoră sau evenimentele care nu ţin de controlul EUROMASTER şi sub rezerva eventualelor pane şi intervenţii de mentenanţă necesare în vederea unei bune funcţionări a serviciului şi a materialelor. EUROMASTER îşi rezervă dreptul de a modifica, suspenda sau întrerupe accesul la întreg site-ul sau la o parte din acesta, inclusiv cu precădere conţinutul, funcţionalităţile, sau orele de disponibilitate fără un anunţ prealabil, oricare ar fi motivul şi conform propriei decizii suverane. EUROMASTER acordă utilizatorului de internet, care acceptă, dreptul de a conecta unul sau mai multe posturi de lucru la site-ul său. Accesul la serviciu se face de la calculatorul sau calculatoarele personal(e) ale utilizatorului de internet conectat(e) la o reţea de telecomunicaţie care îi permite accesul la site-ul www.euromaster.ro Protocoalele de comunicare utilizate sunt cele utilizate în reţeaua internet. Dreptul de accesare şi utilizare a site-ului EUROMASTER constituie drepturi neexclusive şi netransmisibile.

Articolul 3: Drepturi de proprietate intelectuală

Conţinuturile (cu precădere datele, informaţiile, ilustraţiile, logo-urile, mărcile, sunetele etc.) care apar sau sunt disponibile pe site-ul http://www.euromaster.ro/ sunt protejate cu titlu de drept de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală şi constituie proprietatea exclusivă a editorilor acestora. Orice copie, reproducere, reprezentare, adaptare, difuzare, integrală sau parţială, a conţinutului site-ului EUROMASTER în general care îi aparţine acestuia sau unui alt editor, oricare ar fi procedeul utilizat, este ilegală, cu excepţia unei singure copii, pe un singur calculator şi aceasta rezervată exclusiv utilizării personale.

EUROMASTER face eforturi pentru a sigura cât mai bine exactitatea şi actualitatea informaţiilor difuzate pe acest site, al căror conţinut îşi rezervă dreptul de a-l corecta în orice moment şi fără preaviz. Cu toate acestea, EUROMASTER nu poate garanta exactitatea, precizia sau caracterul exhaustiv al informaţiilor prezentate pe acest site, acestea fiind deci puse la dispoziţie fără vreo garanţie expresă sau implicită, de nicio natură, şi nu pot da dreptul la despăgubiri. Informaţiile şi imaginile aflate pe site sunt protejate de Copyright © 2010 - 2012 - Eurodrive Services and Distribution N.V. sau copyright-ul partenerilor săi. Logo-urile sunt mărci înregistrate de EUROMASTER şi / sau de partenerii săi.

Articolul 4: Utilizarea conţinutului

Niciunul dintre conţinuturile şi /sau documentele care provin de pe site-ul www.euromaster.ro nu poate fi copiat, reprodus, publicat, descărcat, postat, transmis sau distribuit în niciun fel, exceptând cazul unei simple înregistrări a conţinuturilor şi / sau a documentelor pe un calculator personal pentru o utilizare personală şi în scopuri necomerciale. Va trebui în acest caz să păstraţi neschimbate menţiunile referitoare la proprietate. Modificarea acestor conţinuturi şi / sau documente şi utilizarea lor într-un alt scop constituie o incălcare a drepturilor de proprietate ale EUROMASTER. Este interzisă utilizarea acestor conţinuturi şi / sau documente pe un alt site sau într-un mediu informatic în reţea.

Articolul 5: Adrese de e-mail

Pentru corespondenţa electronică cu EUROMASTER, utilizatorii de internet trebuie să completeze formularul de corespondenţă electronică propus pe site-ul www.euromaster.ro. Răspunsurile formulate de EUROMASTER la e-mailuri nu vor putea fi asimilate şi nu constituie dovada dovada efectuării unei activităţi publicitare, promoţionale sau comerciale pe teritoriul ţării de destinaţie a răspunsurilor.

Articolul 6: Limitarea răspunderii

Documentele şi informaţiile difuzate pe www.euromaster.ro sunt furnizate fără nicio garanţie expresă sau implicită de orice tip. EUROMASTER nu va putea fi considerat răspunzător în cazul contaminării materialelor informatice ale utilizatorilor de internet cauzate de un virus sau de alte programe informatice dăunătoare. Utilizatorului acestui site îi revine sarcina de a lua toate măsurile adecvate pentru a-şi proteja datele şi / sau softurile de contaminarea cu eventuali viruşi care circulă în reţeaua internet. EUROMASTER, angajaţii săi, furnizorii acestuia, sau terţii menţionaţi pe site nu vor putea fi în niciun caz consideraţi răspunzători, în temeiul unei acţiuni în răspundere contractuală, delictuală sau orice alt tip de acţiune, pentru daunele directe sau indirecte, incidentale sau accesorii, sau de orice natură, sau pentru orice prejudiciu, în special de natură financiară sau comercială, care ar rezulta din utilizarea site-ului sau a oricărei informaţii obţinute de pe site.

Site-ul www.euromaster.ro poate include linkuri către alte site-uri web. Aceste site-uri sunt independente de site-ul EUROMASTER. În măsura în care EUROMASTER nu editează şi nu poate să controleze aceste site-uri, EUROMASTER nu poate fi considerat răspunzător în ceea ce priveşte disponibilitatea acestor site-uri, conţinutul, publicitatea, produsele şi / sau serviciile disponibile pe acestea sau plecând de la acestea. Prin urmare, EUROMASTER nu va fi sub nicio formă răspunzător pentru daunele directe sau indirecte care pot surveni cu ocazia accesării de către utilizatorul de internet a unui site partener sau a utilizării acestui site, pentru nerespectarea vreunei reglementări în ceea ce priveşte conţinuturile şi serviciile sau pentru orice atingere adusă drepturilor terţilor.

EUROMASTER îşi declină orice răspundere în ceea ce priveşte conţinutul, informaţiile, programele, publicitatea, produsele, serviciile sau orice alt material disponibil pe aceste site-uri sau plecând de la acestea, legate printr-o legătură hipertext la site-ul www.euromaster.ro.

Se poate crea un link către site-ul www.euromaster.ro fără autorizarea expresă a editorului, doar cu condiţia ca respectivul link să trimită pe pagina de întâmpinare a site-ului Euromaster deschizând o pagină nouă a browserului. Cu toate acestea, editorul îşi rezervă dreptul de a solicita desfiinţarea unui link pe care îl consideră a nu fi conform cu politica sa editorială.

În celelalte cazuri, trebuie să solicitaţi autorizarea expresă a editorului la adresele menţionate la sfârşitul acestui cod, şi mai precis:

 • dacă doriţi afişarea logo-ului editorului,
   
 • dacă conţinutul site-ului editorului trebuie să se integreze în navigaţia pe site-ul dumneavoastră,
   
 • dacă accesul la paginile care conţin linkul către site-ul editorului nu este gratuit.

De asemenea se interzice crearea unui link integrat („deep linking”): paginile site-ului www.euromaster.ro nu trebuie să fie legate în interiorul paginilor unui alt site.

Se precizează faptul că libera autorizare de a crea un link către un site nu include dreptul de a reproduce o parte din conţinut pentru a crea respectivul link.

Conţinuturile şi serviciile furnizate de partenerii EUROMASTER pe site-ul www.euromaster.ro cad sub răspunderea exclusivă a acestora. Astfel, EUROMASTER nu este răspunzător pentru pagubele directe sau indirecte care pot surveni în special cu ocazia utilizării acestui site, pentru nerespectarea vreunei reglementări în ceea ce priveşte conţinuturile şi serviciile sau pentru orice atingere adusă drepturilor terţilor.

Articolul 7: Competenţa juridică şi legea aplicabilă

Toate litigiile ivite sau care urmează să apară decurgând din, sau în legătură cu utilizarea site-ului www.euromaster.ro sunt de competenţa exclusivă a tribunalelor din Romania şi vor fi guvernate şi analizate conform legislaţiei romane independent de normele privind conflictul de legi. Utilizarea site-ului www.euromaster.ro echivalează cu acordul dumneavoastră expres pentru aplicarea prezentei clauze jurisdicţionale. În cazul în care una dintre dispoziţiile acestui aviz juridic va fi considerată ilegală, nulă sau neaplicabilă din orice motiv, ea va fi considerată ca nefăcând parte din prezentul aviz juridic şi nu va afecta validitatea şi aplicarea celorlalte dispoziţii.

Ultima modificare 05.03.2012.

 

POLITICA PRIVIND CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

EUROMASTER doreşte să stabilească legături de confidenţialitate cu utilizatorii de internet şi clienţii săi. Acesta este motivul pentru care luăm iniţiativa acestei Politici de Confidenţialitate a datelor pe care ne angajăm să o respectăm. EUROMASTER se angajează să respecte şi să protejeze confidenţialitatea dvs. şi să menţină în siguranţă orice informaţii cu caracter personal primite de la dvs. Politica noastra de Confidenţialitate explică modul în care vom face acest lucru şi modul în care putem folosi orice informaţie pe care o primim.

Această Politică de Confidenţialitate se aplică oricărei informaţii cu caracter personal, furnizată de dumneavoastră prin intermediul site-ului www.euromaster.ro şi/sau al oricărui alt site operat de EUROMASTER, sau oricăror altor metode de contact . Prin furnizarea de informaţii personale şi / sau accesarea site-urilor sau prin cumpărarea produselor/ serviciilor noastre acceptaţi termenii acestei Politici de Confidenţialitate.

EUROMASTER, conform legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, este inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal cu prelucrarea notificata cu nr 22693.

În cazul în care, din oricare motiv, nu sunteţi de acord cu termenii acestei Politici de Confidenţialitate vă rugăm să încetaţi utilizarea site-ului imediat.

Furnizarea informaţiilor personale care vă privesc va fi întotdeauna precedată de un act deliberat din partea dumneavoastră.

EUROMASTER respectă dreptul dumneavoastră la viaţa privată şi se angajează să păstreze confidenţialitatea în relaţiile cu dumneavoastră. În mod concret, nu dispunem de niciun mijloc indirect pentru a obţine aceste informaţii fără consimţământul dumneavoastră.

Ce informaţii colectăm şi cum?

În prezent, culegem datele dumneavoastră personale în următoarele ipoteze:

 • Mesagerie electronică (partea de contact): informaţiile furnizate atunci când ne contactaţi prin e-mail servesc doar la a vă răspunde cât mai bine sau la a acţiona conform cererii dumneavoastră. Niciun e-mail nesolicitat nu vă va fi trimis fără acordul dumneavoastră prealabil.
   
 • Recrutare: acest serviciu vă permite în special să răspundeţi on line unei oferte de angajare sau să vă depuneţi o candidatură spontană.
   
 • Atunci când utilizaţi site-ul/urile, vizitaţi un centru de service EUROMASTER sau ne contactaţi prin poştă, telefon, fax, e-mail sau SMS, noi putem colecta, stoca şi folosi anumite informaţii cu caracter personal care ne-au fost dezvăluite, inclusiv numele, statutul, data naşterii, adresa, numărul de telefon, de mobil şi de fax, adresa de e-mail şi detalii ale vehiculului dumneavoastră şi a achiziţiilor efectuate, inclusiv detalii despre montare şi plată.

Putem primi informaţii despre dumneavoastră de la terţe părţi care au dreptul legal să dezvăluie aceste informaţii. De asemenea, putem colecta detalii despre adresa de internet a calculatorului dumneavoastră care vor fi colectate automat de către server-ul nostru.

Cum putem folosi informaţiile dumneavoastră?

În urma achiziţiei de informaţii menţionate mai sus ("Informaţii"), sunteţi de acord că putem păstra informaţii şi că acestea pot fi deţinute şi folosite de către noi sau de către orice companie terţă care le prelucrează în numele nostru.

Vom avea dreptul de a utiliza informaţiile în următoarele scopuri (după caz):

 1. pentru a efectua comanda dvs., precum şi orice alte acorduri contractuale între noi,
   
 2. pentru a găsi cel mai apropiat centru de servicii EUROMASTER pentru dumneavoastră,
   
 3. pentru a vă trimite mesaj de certificare a comenzii dumneavoastră şi de confirmare a comenzii,
   
 4. pentru a vă contacta în legătură cu serviciile Call Center (pentru a confirma întâlnirea dvs., etc), pentru a vă oferi asistenţă în orice probleme sau aspecte sau pentru a aranja orice rambursare (dacă este necesar),
   
 5. pentru a trimite un mesaj memento, înaintea programării dumneavoastră pentru montare,
   
 6. pentru a vă transmite comunicări periodice din partea noastră (acestea pot include comunicări prin poştă, e-mail, telefon, mesaj text, mesaj imagine, fax şi SMS), cu privire la caracteristici, produse şi servicii, evenimente şi oferte speciale. Aceste comunicări venite din partea noastră pot include publicitatea unor companii terţe sau organizaţii.
  Aceste comunicări se pot baza pe utilizarea detaliilor vehiculului şi detaliilor de înregistrare ale dumneavoastră,
   
 7. pentru a vă oferi o experienţă de navigare personalizată atunci când utilizaţi site-ul,
   
 8. cercetare de piaţă, inclusiv analiza statistică a comportamentului consumatorului pe care le putem divulga unor terţe părţi într-o formulă agregată şi depersonalizată,
   
 9. pentru a ne permite să respectăm toate cerinţele legale sau de reglementare,
   
 10. pentru afacerea noastră şi înregistrările contabile,
   
 11. in vederea asigurării unei urmăriri mai eficiente a dosarelor de candidatură, in cazul in care răspundeţi on line unei oferte de angajare sau vă depuneţi o candidatură spontană,
   
 12. pentru a putea transmite informaţiile dumneavoastră Grupului nostru de Companii sau unor părţi terţe atent selecţionate, care se ocupă de marketing şi de alte activităţi de afaceri pentru sau în numele nostru şi / sau al Grupului de Companii. De asemenea, putem furniza informaţii agenţiilor de referinţă credit şi / sau asiguratorilor noştri în scopurile afacerilor obişnuite,
   
 13. de asemenea, noi colectăm date pentru următoarele scopuri: Administrarea tehnică a site-urilor, pentru a intensifica experienţa dvs. pe site-uri, cercetare şi dezvoltare, serviciu pentru clienţi, marketing, şi direcţionarea anunţurilor. Toate cele menţionate mai sus sunt subiectul preferinţelor dvs. declarate.

EUROMASTER este singurul destinatar al informaţiilor cu caracter personal pe care le comunicaţi, acestea vor fi analizate şi transmise diverselor servicii implicate prin preluarea acestora. Ele vor putea, de asemenea, să fie utilizate de EUROMASTER şi de partenerii săi contractuali pentru solicitări comerciale.

EUROMASTER se angajează să nu divulge, să nu vândă, închirieze sau comercializeze către terţi informaţiile dumneavoastră. Aceste informaţii fiind culese doar din perspectiva unei utilizări interne, numai persoanele special autorizate de EUROMASTER au acces la informaţiile care vă privesc.

Am pus în aplicare măsuri tehnice şi organizatorice de securitate pentru a preveni pierderea sau accesul neautorizat la informaţiile dumneavoastră personale. Cu toate eforturile noastre depuse pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră, vă rugăm să fiţi conştienţi de faptul că nu putem garanta securitatea informaţiilor transmise prin internet.

Dacă nu doriţi ca noi să folosim informaţiile dumneavoastră

Pe de altă parte, şi în conformitate cu legislaţia romana în vigoare (Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date) dispuneţi de dreptul de acces, opozitie, modificare, rectificare şi ştergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În vederea exercitării acestui drept, este suficient să ne trimiteţi o scrisoare la următoarea adresă: Euromaster Tyre&Services Romania SA, Voluntari, Ilfov, Sos. Bucuresti Nord, nr. 10,Global City Business Park, Cladirea O11, Etaj 4, Camera 1, in atentia Departamentul de Marketing sau să ne contactaţi pe e-mail la următoarea adresă: client.romania@euromaster.com.

In plus, dacă nu mai doriţi să transmitem detaliile dumneavoastră Grupului nostru de Companii sau părţilor terţe pentru scopuri de marketing, sau dacă nu doriţi să primiţi comunicări de marketing de la EUROMASTER vă rugăm să ne scrieţi la adresa: Euromaster Tyre&Services Romania SA,Voluntari, Ilfov, Sos. Bucuresti Nord, nr. 10,Global City Business Park, Cladirea O11, Etaj 4, Camera 1, in atentia Departamentul de Marketing, sau să ne trimiteţi un e-mail la: client.romania@euromaster.com, precizând numele, adresa şi adresa de e-mail (dacă există) prin care sa ne spuneţi la ce doriţi să renunţaţi.

Nicio informaţie nu vă va fi transmisă pe e-mail fără acordul dumneavoastră prealabil

Nu ne vom permite să vă trimitem informaţii pe care nu doriţi să le primiţi.

Dorim să vă cunoaştem mai bine, pentru a vă putea informa mai bine: site-ul nostru a fost conceput pentru a răspunde nevoilor dumneavoastră.

Este unul dintre motivele pentru care utilizăm cookies. Un cookie este un bloc de date de dimensiuni reduse transmis browserului dumneavoastră printr-un server web care îl instalează apoi pe hard-disk-ul calculatorului dumneavoastră. Acesta înregistrează informaţii referitoare la navigaţia calculatorului dumneavoastră pe site-ul EUROMASTER (pagini consultate, data şi ora consultării etc.), utilizarea acestora permiţându-ne deci să vă oferim servicii personalizabile şi personalizate. Vă amintim faptul că puteţi să vă opuneţi înregistrării cookies-urilor configurându-vă în acest sens calculatorul.

Actualizări

Ne rezervăm dreptul, în orice moment, de a modifica, schimba, sau actualiza această Politică de Confidenţialitate la un interval de timp, iar dumneavoastră ar trebui să verificaţi site-ul în mod regulat. Utilizarea de către dumneavoastră a site-ului va fi considerată o acceptare a Politicii de Confidenţialitate existente la acel moment.

Dat fiind faptul că aceasta Politică de Confidenţialitate are menirea de a se îmbogăţi de-a lungul timpului, ne angajăm să susţinem evoluţia sa în funcţie de aşteptările şi nevoile dumneavoastră. Pentru orice problemă sau informaţii suplimentare referitoare la prezenta Politică de Confidenţialitate nu ezitaţi să ne contactaţi pe e-mail la adresa: client.romania@euromaster.com.

Vă dorim o experienţă cât mai plăcută pe site-ul nostru!